โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         

การติดต่อ  สามารถติดต่อได้ที่

   

             โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

   
   

                   161/16 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง

   
   

                       อ.เมือง

   
     

                           จ.ขอนแก่น

   

                              40000

   
   

                               โทร. 0 - 4322 - 5297

   
         

การติดต่อทางอีเมลล์(e-mail) สามารถติดต่อได้ที่

   
  ข้อมูลทั่วไป  

             โรงเรียน        :  nonthunschool@hotmail.com

   
  ประวัติโรงเรียน  

              เว็บมาสเตอร์  :  jojopamorn@hotmail.com

   
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย        
  นโยบายการบริหาร  

การติดต่อทางอีเมลล์(e-mail) ส่งข้อความทางนี้ได้เลย ค่ะ

   
  โครงสร้างการบริหาร  

           กรุณาใช้คำที่สุภาพด้วยนะค่ะ

   
  โครงสร้างหลักสูตร  
ชื่อผู้ติดต่อ :
อีเมลล์ผู้ติดต่อ :
หัวข้อ :
รายละเอียด


   
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  ยื่นคำร้องออนไลน์      
  ปฎิทินกิจกรรม      
  เพลงมาร์ชโรงเรียน      
 

ผลงานครู

     
  ผลงานนักเรียน      
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     
   
   
       
       
   
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน      
  คณะกรรมการสถานศีกษา      
  คณะครู บุคลากร      
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6              
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ครูฝึกประสบการณ์สอน        
       
     
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

       
 

Website Hit Counter

       
         
   
       
 

     
   
      โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
      โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
      โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
            โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
   
   
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
         
       
             
           
           
           
           
           
       
       
           
           
           
           
           
           
       
       
           
           
       
           
           
             
         
   
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
               
           
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : jojopamorn@hotmail.com Tel. 08-7435-2293 (ครูโจ้)