โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

   

   โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) 2 หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้วคับ มีที่เดียวในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
   

  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ทุกๆท่านกับการเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

   

   โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันผ่านแล้วกับการประเมินสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

   
   

  -
        

       

   เข้าพรรษา ถวายน้ำปานะ ทุกวันพระ ณ วัดศรีสว่างโนนทัน >>อ่านรายละเอียดอ่านรายละเอียด

  การประกวดแข่งขันวาดภาพประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 >>อ่านรายละเอียด

       

  กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนโนนทันประจำปี 2557 >>อ่านรายละเอียด

  การประกวดแข่งขันร้องเพลง  >>อ่านรายละเอียด

       

  การประกวดแข่งขันโครงงานปฐมวัย >>อ่านรายละเอียด

  การประกวดแข่งขันโครงงานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม >>อ่านรายละเอียด

       

  การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด >>อ่านรายละเอียด

  การประกวดบรรยายธรรมระดับคณะสงฆ์ภาค 9 >>อ่านรายละเอียด

       

  การประกวดเกวียนบุปผชาติ และขบวนแห่  งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน >>อ่านรายละเอียด

  การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี
 
 >>อ่านรายละเอียด

       

  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จ.ขอนแก่น 2557 รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี ชนะเลิศเปตองหญิงเดี่ยว นางสาวประกายเนตร เสนาสุ>>อ่านรายละเอียด

  วัการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ >>อ่านรายละเอียด