โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

.:: ประกาศ ::.

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รายละเอียด)

ยื่นคำร้องออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ โทร. 043-225-297 , 081-2602067