นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ
       
นางจวงจันทร์  พิจารโชติ นางสาวประทับใจ ไชยเดช นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1-ป.3 หน.สายชั้น ป.4-ป.6 หน.สายชั้น ม.1-ม.3
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน