::  ปีการศึกษา 2560  ::

        ภาพกิจกรรมต่างๆ

   

การแข่งขันกีฬากรีฑา

กีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ณ สนามกีฬาหลางจังหวัดขอนแก่น ประจำการศึกษา 2560 ความสำเร็จระดับลูกๆอนุบาลโนนทันของเรา เยี่ยมมากๆครับ

       

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษา ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ี่ 22-23 ธันวาคม 2560
       

ขบวนกองเชียร์และนักกีมาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 . ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
       

 ชนะเลิศ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ วัดธาตุ อารามหลวง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ครูผู้สอน นางเพ็ญสวาท พันธ์แก้ว

       

  ค่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.1
  โครงการค่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนสายชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ 1 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีี ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561

       

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ประจำปีการศึกษา 2560

       

 วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงยิม 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

       

โครงการลูกโนนทันหัวใจไรมลพิษ

การจัดโครงการ(Khon Kaen : Low Carbon City)ลูกโนนทันหัวใจไรมลพิษ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงยิม 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันวันเสาร์ที่ 24-25 สิงหาคม 2560

       

ค่ายธรรมดายาตรา

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมดายาตรา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการพักแรม และทำกิจกรรมอยู่ค่าย ณ วัดบ้านห้วยชัน และ วัดบ้านหนองหิน จังหวัดขอนแก่น

       


 โครงการเพาะต้นกล้าเสริม ปัญญาครอบครัวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยป ระสบการณ์ตรงและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงยิม 2  วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

       

กิจกรรม“เมอร์รี่คริสต์มาส&แฮปปี้นิวเยียร์ "

กิจกรรม“เมอร์รี่คริสต์มาส&แฮปปี้นิวเยียร์ กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

       
::  ปีการศึกษา 2561 ::
       

รอดำเนินการ