::  ปีการศึกษา 2559  ::

        ภาพกิจกรรมต่างๆ

   

กีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำการศึกษา 2559 ระดับอนุบาลโนนทันเราได้รางวัลทุกคน เยี่ยมมากๆ
       

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษา ณ ค่ายภูผาม่านเมาเท่นแคมป์ ระหว่างวันที่ี่ 23-24 ธันวาคม 2559
       

ขบวนกองเชียร์และนักกีมาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 . ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
       

 ชนะเลิศ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ วัดธาตุ อารามหลวง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ครูผู้สอน นางเพ็ญสวาท พันธ์แก้ว

       

  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559
       

 งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559

       

 วันแม่แห่งชาติ 2559

12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ

       

วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

       

 
       

   
 

       

 
       
::  ปีการศึกษา 2560 ::
       

รอดำเนินการ
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

   
       
 
::  ปีการศึกษา 2561 ::
  รอดำเนินการ