::  ปีการศึกษา 2557  ::

       ภาพกิจกรรมต่าง

   

 ชนะเลิศ
 เปตองประเภท หญิงเดี่่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวประกายเนตร เสนาสุ การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน-นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

 

       

การประกวดแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครใน หัวข้อ "เจ้าหญิงมรดกอีสาน" งานสัปดาห์หนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 2 2014 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 คือ เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์คำป้อง และเด็กหญิงจินดารัศมี เมืองจันทร์
       

กองเชียร์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2557.. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรภรณ์2557
       

 ชนะเลิศ
 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย , หญิง
       

 รองชนะเลิศอันดับ 3
  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวิทยุการบิน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย , หญิง จังหวัดขอนแก่น
       

ชนะเลิศ
คะแนนรวมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนีส ชาย , หญิง กีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 2557
       

ท่านรองนายกเทศมนตรี รองฯชัชวาลย์ พรอมรธรรม ท่าน ผอ.สมศักดิ์ วิไลแก้ว และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันร่วมกันถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา.  
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดขบวนพาเหรด
  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
       

  รองชนะเลิศ  อันดับ 1
  การประกวดกองเชียร์
  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
 
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด
       
::  ปีการศึกษา 2555 ::
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันวาดภาพปฐมวัย
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันวาดภาพประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันวาดภาพประถมศึกษาปีที่
4 - 6
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันร้องเพลง
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันโครงงานปฐมวัย
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       

  ชนะเลิศ
  การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด
       

  รองชนะเลิศ  อันดับ 2
  การประกวดบรรยายธรรมระดับคณะสงฆ์ภาค 9
       

  รองชนะเลิศ  อันดับ 2
  การประกวดเกวียนบุปผชาติ และขบวนแห่
  งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน
       

  ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี
  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
       

  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี
  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น