โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
   หน้าหลัก
       ข้อมูลโรงเรียน    
              ข้อมูลทั่วไป    
              ประวัติโรงเรียน    
                วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย    
          นโยบายการบริหาร    
              โครงสร้างการบริหาร    
              โครงสร้างหลักสูตร    
          ระเบียบโรงเรียน    
  ข้อมูลทั่วไป             งานทะเบียนและวัดผล    
  ประวัติโรงเรียน             ปฎิทินกิจกรรม    
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย             เพลงมาร์ชโรงเรียน    
  นโยบายการบริหาร             ผลงานครู    
  โครงสร้างการบริหาร             ผลงานนักเรียน    
  โครงสร้างหลักสูตร             เผยแพร่ผลงานวิชาการ    
  ระเบียบโรงเรียน      ทำเนียบบุคลากร    
  งานทะเบียนและวัดผล             ทำเนียบผู้บริหาร    
  ยื่นคำร้องออนไลน์             คณะผู้บริหารโรงเรียน    
  ปฎิทินกิจกรรม             คณะกรรมการสถานศีกษา    
  เพลงมาร์ชโรงเรียน             คณะครู บุคลากร    
 

ผลงานครู

            ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ผลงานนักเรียน             ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

            ฝ่ายบริหารงานบุคคล    
          ฝ่ายบริหารทั่วไป    
          สายชั้นอนุบาล    
              สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3    
              สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6    
          สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3    
  ทำเนียบผู้บริหาร             ครูฝึกประสบการณ์สอน    
  คณะผู้บริหารโรงเรียน             
  คณะกรรมการสถานศีกษา      ข่าวประชาสัมพันธ์    
  คณะครู บุคลากร      ภาพกิจกรรม    
  ฝ่ายบริหารวิชาการ      ติดต่อเรา
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ      แผนที่เว็บไซต์
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ครูฝึกประสบการณ์สอน          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : jojopamorn@hotmail.com Tel. 08-7435-2293