<<- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น >><< ข่าวเด่นวันนี้  >> ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร      
  โครงสร้างหลักสูตร      
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  ยื่นคำร้องออนไลน์      
  ปฎิทินกิจกรรม      
  เพลงมาร์ชโรงเรียน      
 

ผลงานครู

     
  ผลงานนักเรียน      
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     
   
   
       
       
   
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน      
  คณะกรรมการสถานศีกษา      
  คณะครู บุคลากร      
  ฝ่ายบริหารวิชาการ  
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล      
  ฝ่ายบริหารทั่วไป      
  บุคลากรสายชั้น  
  อนุบาล        
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6        
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ครูฝึกประสบการณ์สอน        
     
     
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

       
 

Website Hit Counter

       
         
   
       
 

     
   
      โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
      โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
      โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
      โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
   
   
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
       
       
       
       
       
       
   
   
       
       
   
       
       
             
         
   
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
               
           
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887