<<- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น >><< ข่าวเด่นวันนี้  >> ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
 
   

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6,7,8 ,มีนาคม 2562

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วัน -เวลา

08.30-09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-11.30 น.

12.30-13.30 น.

13.30-14.30 น.

14.30-15.30 น.

6 มี.ค.62            
7 มี.ค.62            
8 มี.ค.62            

 

   
         
         
           
     
         
         
     
  ข้อมูลทั่วไป        
  ประวัติโรงเรียน        
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย        
  นโยบายการบริหาร        
  โครงสร้างการบริหาร        
  โครงสร้างหลักสูตร        
  ระเบียบโรงเรียน        
  งานทะเบียนและวัดผล        
  ปฎิทินกิจกรรม        
  เพลงมาร์ชโรงเรียน        
 

ผลงานครู

       
  ผลงานนักเรียน        
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

       
     
     
         
         
     
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร        
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ขอบฟ้ากว้าง (พิเศษ)          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887