• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

tnt

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 2. ข่าวประกาศจากโรงเรียน
 3. เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมโรงเรียน

(PLC) ชุมชนการเรียนรู้

(PLC) ชุมชนการเรียนรู้   {aridoc engine=...

อ่านต่อ...

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา...

อ่านต่อ...

สร้างรั่วโรงเรียนใหม่

สร้างรั่วโรงเรียนใหม่...

อ่านต่อ...

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา &...

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา BNT …

  โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านก...

อ่านต่อ...
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง

mymap

 

 

nonthunfb 2

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297