โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร            
  โครงสร้างหลักสูตร      
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล            
  ยื่นคำร้องออนไลน์      
  ปฎิทินกิจกรรม      
  เพลงมาร์ชโรงเรียน      
 

ผลงานครู

     
  ผลงานนักเรียน      
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     
   
   
       
       
   
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน      
  คณะกรรมการสถานศีกษา      
  คณะครู บุคลากร      
  ฝ่ายบริหารวิชาการ  
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล      
  ฝ่ายบริหารทั่วไป      
  บุคลากรสายชั้น  
  อนุบาล        
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6    

ดูทั้งหมด

       
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ครูฝึกประสบการณ์สอน        
     
     
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

       
 

Website Hit Counter

       
         
   
       
 
     
   
      โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
      โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
      โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
     

ดูทั้งหมด

    โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
   
   
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
       
       
           
           
           
           
           
           
       
       
           
           
           
           
           
           
       
       
           
           
       
           
           
             
       
   
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
             
       
               
               
               
             
               
               
               
               
               
               
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : jojopamorn@hotmail.com Tel. 08-9940-5887