Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ผลงานครู

::  ปีการศึกษา 2563-2564  ::
ภาพผลงานครูและนักเรียน
  
  134  

    การแข่งขันฟุตบอล MUANGTHAI T-Rex Footbaii Festival 2021 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชื่อทีม "BNT ขอนแก่น 

สรุปผลการแข่งขัน ชนะเลิศ รุนอายุไม่เกิน 14 ปี "U 14" 

   
  135        การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ไดโนขอนแก่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7   ณ ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้รับราววัลดังนี้ 1. รองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ,2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 3, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวสมใจ พัดขุดทด
   
   133    

     การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Roobotic Olympiad 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน :1. เด็กชายยูซูเกะ ทาเกดะ 2. เด็กชายโปษัณ จองพรรษา 3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สิงหาทอ นักเรียนชั้น ม.2 ,3. นายอนุภัทร นิลบรรพต นักเรียนชั้น ม.3 ,4. นายภมร  เพ็ชรแท้ ครูผู้ควบคุมทีม สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรางวัล   

   
   132       การแข่งขันหุ่นยนต์มัตโนมัติในงานการแข่งขันหุ่นยนต์วัตกรน้อย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 

(Innovative Robot Challenge By Chaiyaphum Provincial Administrative Organization) ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย  1. เด็กชายยูซูเกะ ทาเกดะ ,2. เด็กชายโปษัณ  จองพรรษา  นักเรียนชั้น ม.2 ,3.นายอนุภัทร นิลบรรพต นักเรียนชั้น ม.3 ,4. นายภมร  เพ็ชรแท้ ครูผู้ควบคุมทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 33 ทีม สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร  

   
       
   
  ::  ปีการศึกษา 2562  ::
  ภาพผลงานครูและนักเรียน
   
 
 

 
 

     การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคมคม 2562 ณ จังหวัดระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลชนะเลิศ กรีฑา วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (คลิก)

    
 
 

 
 

ผลการฝึกอบรมด้านกิจการงานลูกเสือ
- ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
- ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ (คลิก)

    
 
 

 
 

     ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.กาฬสินธุ์ ธระหว่างวันที 26-28 มิถุนายน 2562 (คลิก)

    
    
    
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297