Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ผลงานครู

::  ปีการศึกษา 2565-2566  ::
ภาพผลงานครูและนักเรียน
  
   
 

 

38  

 

  🏆 การแข่งขันฟุตซอล เทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19 🏆

BNT School Sport Academy รุ่นอายุ 12 ปี,14 ปี,16 ปี,18 ปี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 

   
 

 

260

 

   

    การประกวดวาดภาพอาชีพในฝัน โดยบริษัทนครชัยแอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 19 มกราคม 2566  ผลการแข่งขันดังนี้

  • - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
  • 3.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพอาชีพในฝัน
  •   โดยบริษัทนครชัยแอร์ ในระดับประเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
  •   ได้แก่ เด็กหญิงเกวลี ศรีประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ครูผู้ควบคุม นายวิชิต  พันพละ) 
   

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

   
 
  ::  ปีการศึกษา 2563-2564  ::
  ภาพผลงานครูและนักเรียน
   
   177        

 การแข่งขันสตรีทฟุตบอลเพื่อพี่น้องครั้งที่ 3                                                        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการสตรีทฟุตบอล 3 คนเพื่อนน้องครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม 2564  สรุปผลการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี -รางวัลชนะเลิศ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยส่งท้ายปี 2564 BNT KKFC SCHOOL ACADEMY
(ผู้ฝึกสอน นายเมษยน เพ็ญธิสาร)
   
   169      
การแข่งขันหุ่นยนต์มัตโนมัติ Gathering
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ”Thailand Robot Challenge “๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดตัวแทน ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑-๔ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ” SAMILA THAILAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAEMES“๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน :1. เด็กชายยูซูเกะ ทาเกดะ 2. เด็กชายโปษัณ จองพรรษา 3.นายภมร  เพ็ชรแท้ ครูผู้ควบคุมทีม
   
   134          การแข่งขันฟุตบอล    MUANGTHAI T-Rex Footbaii Festival 2021                         
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชื่อทีม "BNT ขอนแก่น 
  • สรุปผลการแข่งขัน   - รางวัลชนะเลิศ รุนอายุไม่เกิน 14 ปี "U 14" 
   
 
 135

 

 
 

       การแข่งขันเทเบิลเทนนิส      ไดโนขอนแก่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 ณ ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้รับราววัลดังนี้ 1. รองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ,2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี   3,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  (ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวสมใจ พัดขุดทด)

   
 
133
 
 การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Roobotic Olympiad 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน :1. เด็กชายยูซูเกะ ทาเกดะ 2. เด็กชายโปษัณ จองพรรษา 3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สิงหาทอ นักเรียนชั้น ม.2 ,3. นายอนุภัทร นิลบรรพต นักเรียนชั้น ม.3 ,4. นายภมร  เพ็ชรแท้ ครูผู้ควบคุมทีม สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรางวัล   
    
 
132
 
     การแข่งขันหุ่นยนต์มัตโนมัติในงานการแข่งขันหุ่นยนต์วัตกรน้อย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 (Innovative Robot Challenge By Chaiyaphum Provincial Administrative Organization) ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย  1. เด็กชายยูซูเกะ ทาเกดะ ,2. เด็กชายโปษัณ  จองพรรษา  นักเรียนชั้น ม.2 ,3.นายอนุภัทร นิลบรรพต นักเรียนชั้น ม.3 ,4. นายภมร  เพ็ชรแท้ ครูผู้ควบคุมทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 33 ทีม สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร  
    
    
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297