Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ผลงานนักเรียน

 
 
:: ปีการศึกษา 2565-2566  ::
ภาพกิจกรรมต่าง
 
   
 260

 การประกวดวาดภาพอาชีพในฝัน โดยบริษัทนครชัยแอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 19 มกราคม 2566  ผลการแข่งขันดังนี้

  • - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
  • 3.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพอาชีพในฝัน
  •   โดยบริษัทนครชัยแอร์ ในระดับประเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
  •   ได้แก่ เด็กหญิงเกวลี ศรีประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ครูผู้ควบคุม นายวิชิต  พันพละ) 
 
38 

 🏆 การแข่งขันฟุตซอล เทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19 🏆

BNT School Sport Academy รุ่นอายุ 12 ปี,14 ปี,16 ปี,18 ปี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 
59 
🏆การแข่งขันเทเบิลเทนนิสฮั่วเคี้ยว ครั้งที่1 🏆
    ด.ญ สุภิญญา คุณไชยวงค์ น้องไน้ช นักเรียนชั้น ป4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
กีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน 11ปี รายการ เทเบิลเทนนิสฮั่วเคี้ยว ครั้งที่1
วันที่ 30กย-1ตค66 ณ หอประชุม รร ฮั่วเคี้ยว จ.ขอนแก่น 
 
:: ปีการศึกษา 2563-2564  ::
ภาพกิจกรรมต่าง
 

 

 177

     การแข่งขันสตรีทฟุตบอลเพื่อพี่น้องครั้งที่ 3              โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการสตรีทฟุตบอล 3 คนเพื่อนน้องครั้งที่ 3                                   ระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม 2564  สรุปผลการแข่งขัน

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี -รางวัลชนะเลิศ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยส่งท้ายปี 2564 BNT KKFC SCHOOL ACADEMY
(ผู้ฝึกสอน นายเมษยน เพ็ญธิสาร)
 169  
  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ”Thailand Robot Challenge “๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดตัวแทน ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑-๔ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ” SAMILA THAILAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAEMES“๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
   
 135  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ไดโนขอนแก่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 ณ ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่าขอนแก่นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้รับราววัลดังนี้ 1. รองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ,2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 3, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี                                              (ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวสมใจ พัดขุดทด)
   
image003

รายงานการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Roobotic Olympiad 2020 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 1 ทีม ผลการแข่งขัน ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น รายการหุ่นยนต์บังคับมือ กติกาจากรายการนานาชาติ International Robotic Olympiad ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร

   

image002

 การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อยในงานการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 สถานที่ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ( ม.1-3 ) “หุ่นยนต์อัตโนมัติสร้างงาน”มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน33 ทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 1 ทีม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท                                พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร 

   
::  ปีการศึกษา 2561-2562  ::
ภาพกิจกรรมต่าง
   

    มหกรรมจัดการศึกษาท้่องถิ่นระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชมเชย (รองชนะเลิศอับดับ4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

ชนะเลิศ
   มหกรรมจัดการศึกษาท้่องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 1

   

ชนะเลิศ
  การประกวดมิสรีไซเคิล ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรม Secrt of Love Season 4"รักออกแบบได้" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

รองชนะเลิศอับดับ 1
  การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดย "ISUZU" บริษัท โค้วยูฮะมอเตอร์ จำกัด ณ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2561

   

รางวัล
งานมหัสจรรย์พรรณไม้นานาชาติประจำปี 2561 ณ บึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลการสร้างสรรค์งานดอกไม้นานาชาติ

   
   
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297