Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน การรณรงค์ในการ นำภาชนะส่วนตัว เช่น กล่องข้าวพลาสติกหรือปิ่นโต ช้อนส้อม และแก้วน้ำดื่มส่วนตัว มาใช้ที่โรงเรียนเพื่อเป็นการลดขยะภายในโรงเรียน 

185

184

186

187

189

 

กิจกรรมการแข่งขันสตรีทฟุตบอล 3 คน

การแข่งขันสตรีทฟุตบอล 3 คน เพื่อนน้องครั้งที่ 3
ขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกคน ขอบคุณลูกๆ BNT ทุกคน รายการสตรีทฟุตบอล 3 คนเพื่อนน้องครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20- 30 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ้วยส่งท้ายปี 2564  BNT KKFC SCHOOL ACADEMYสรุปผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
184
182
178
180
186
181
185

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 1300 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

177

181

179

182

180

 183

 

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ”Thailand Robot Challenge “๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดตัวแทนทีมชาติ ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑-๔ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ” SAMILA THAILAND INTERNATIONAL ROBOTIC GAEMES“๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
 
169
187 171
172
173
174
 175
 176
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297