Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะฟุตบอล

กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะฟุตบอล

"โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564"

" BNT Academy sport school@Nonthun Khonkaen Thailand " ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

161

162

163

164

165

166

167

 168

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการฉีดวัคซีนนักเรียน

ภาพบรรยากาศลูกๆนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)

20
21
22
26
23
25
24

 

BNT Sport@Nonthun School🍃

กับภาพบรรยากาศความรักความอบอุ่น ความสามัคคีคือพลัง  ร่วมแรงร่วมใจออกกำลังกาย  BNT Team นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทีมครูและบุคลากรชาย ลงเล่นฟุตบอลประจำทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของคณะครูและบุคลากร

151
152
153
154
155
156
157
158
160
159

 

" BNT LIVE ROOM "

#ภาพบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอขอบพระคุณ “ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น” พร้อมด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์นิเทศ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ติดตามให้กำลังใจทีมโนนทันของเรา ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้

144
146
147
149

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297