Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาห้องเรียน /1

 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 

231

234

235

236

237

238

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297