Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณี เกิดสถานการณ์การกราดยิงในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยมี นายวีระพงษ์ กองพรม  นางกุลรัก ไชยราชา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะครูและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากร พันตำรวจตรี ภุชงค์ ดำเนิน สารวัตร ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 4 ขอนแก่น พร้อมคณะปฏิบัติการลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนดังกล่าวด้วย

04

08

10

07

11

12

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297