Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

"ประโยชน์อาหารกลางวันคุณภาพ สร้างพัฒนาการเด็ก

 

 1

 2

 3

 4
ฮักนะ...โนนทันกิจกรรมดีๆเรามีทุกวัน
"ประโยชน์อาหารกลางวันคุณภาพ สร้างพัฒนาการเด็ก" เก็บภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของลูกๆสายชั้นอนุบาล ที่น่ารัก..
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297