Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

" BNT LIVE ROOM "

#ภาพบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอขอบพระคุณ “ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น” พร้อมด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์นิเทศ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ติดตามให้กำลังใจทีมโนนทันของเรา ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้

144
146
147
149

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297