Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

BNT Sport@Nonthun School🍃⚽️⚽️

กับภาพบรรยากาศความรัก♥️ความอบอุ่น ♥️ความสามัคคีคือพลัง ♥️ ร่วมแรงร่วมใจออกกำลังกาย 🥰 BNT Team ⚽️🍃✌️นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทีมครูและบุคลากรชาย ลงเล่นฟุตบอลประจำทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของคณะครูและบุคลากร⚽️⚽️⚽️

151
152
153
154
155
156
157
158
160
159

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297