Copyright 2020 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

Comming Zoon

 

 

 

 

 

เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  e-Mailnonthuninfo@gmail.com
Tel. 043-225297, 089-9405887