Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร “BNT School Sport Academy”2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร “BNT School Sport Academy”

เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

tnt28

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297