Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 86 ปี โนนทัน ♥️ สานฝันเพื่อน้อง

" งานครบรอบ 86 ปีโนนทัน♥️สานฝันเพื่อน้อง ”

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

เวลา 17.00 น. สวดเจริญพระพุทธมนต์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ

เวลา 11.00 น. กิจกรรมวิชาการ (OpenHouse) เสนอผลงานวิชาการของนักเรียน 

เวลา 13.00 น. ฟุตบอล VIP เพื่อนำรายได้สมทบทุนกิจกรรมของโรงเรียน

226

229

239

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297