Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนคนขอนแก่น

เชิญชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนคนขอนแก่น ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ โรงยิมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

280

281

 284

282

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297