Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคคลกรทางการศึกษา "2656" เขียนโดย Pamorn Patte 832
ประชาสัมพันธ์ มอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 1059
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร “BNT School Sport Academy”2565 เขียนโดย Pamorn Patte 1216
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เขียนโดย Pamorn Patte 1285
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 1333
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมศึกษา เขียนโดย Super User 892
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ได้รับการประกาศให้เป็น "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 905
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ตั้งแต่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 1177
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ได้รับรางวัล ระดับดีการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ระดับจังหวัดกลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงขยายโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 927
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297