Copyright 2020 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

register 2563

ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ประจำปี 2563

 

QR CODE TNT

แสกน QR Code แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

หริอ คลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ โทร. 043-225-297

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  e-Mailnonthuninfo@gmail.com
Tel. 043-225297, 089-9405887