Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Pamorn Patte 292
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Pamorn Patte 559
ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 686
ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 943
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Pamorn Patte 864
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน เขียนโดย Pamorn Patte 764
ประกาศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เขียนโดย Pamorn Patte 742
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 648
ประกาศกำหนดเปิด - ปิด การเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 753
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 901
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297