Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 14
ประกาศการรับวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี เขียนโดย Pamorn Patte 134
ประกาศรับสมัคร “BNT School Sport Academy” 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 180
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 202
ประกาศ รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 195
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On School Line เขียนโดย Pamorn Patte 236
ประกาศรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 223
ประกาศรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 251
ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ on-site เขียนโดย Pamorn Patte 248
ประกาศเปิดภาคเรียนที่่ 2/2564 เขียนโดย Pamorn Patte 408
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297