Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Pamorn Patte 116
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Pamorn Patte 337
ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 440
ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 628
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Pamorn Patte 592
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน เขียนโดย Pamorn Patte 596
ประกาศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เขียนโดย Pamorn Patte 596
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 505
ประกาศกำหนดเปิด - ปิด การเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 610
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 762
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297