Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Pamorn Patte 41
ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 157
ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 216
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Pamorn Patte 293
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน เขียนโดย Pamorn Patte 317
ประกาศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เขียนโดย Pamorn Patte 363
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 292
ประกาศกำหนดเปิด - ปิด การเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 380
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 560
ประกาศการรับวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี เขียนโดย Pamorn Patte 618
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297