Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี เขียนโดย Pamorn Patte 1010
ประกาศรับสมัคร “BNT School Sport Academy” 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 1065
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 1086
ประกาศ รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 1054
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On School Line เขียนโดย Pamorn Patte 1044
ประกาศรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 1009
ประกาศรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 1156
ประกาศงดการเรียนการสอนแบบ on-site เขียนโดย Pamorn Patte 1050
ประกาศเปิดภาคเรียนที่่ 2/2564 เขียนโดย Pamorn Patte 1366
เรื่อง แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย Pamorn Patte 1327
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297