Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย และการขาดราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 613
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 1235
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 1397
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1444
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 2188
ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 1968
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297